top of page

Health & Longevity Coach

Online kurz pro kouče zdravého životního stylu

Prodlužte si život ve zdraví a vydejte se na cestu k dlouhověkosti.
Nikdy není brzy. Nikdy není pozdě.
Doprovodíme vás na cestě ke skutečně naplňujícímu životu – životu, který zahrnuje nejen fyzické zdraví, ale pečuje i o duševní a emocionální pohodu. V rámci našeho programu kombinací špičkového výzkumu, personalizovaných strategií a síly skupiny dospějete k opravdové změně.
Proč náš program

Proč náš program?

22.png
Rychlost stárnutí se může lišit o pětinásobek
23.png

Obrana proti hlavním chronickým onemocněním

24.png

Vitalita a produktivita do pozdního věku

 • Věděli jste, že proces stárnutí lze přisuzovat genetických faktorům pouze z 25 % ? Zbylých 75 % jsou faktory, které můžeme ovlivnit. Jak bude stárnutí probíhat, máme tedy z většiny ve svých rukách!

 • Všimli jste si, že někteří šedesátiletí vypadají na 40 a jsou naprosto fit, zatímco někteří čtyřicátníci vypadají na 60 a mají problém vyjít do druhého patra?

 • Důvodem je rozdílná rychlost stárnutí, která se může lišit až o pětinásobek! Změnou návyků lze dle výzkumů proces stárnutí zpomalit až na 0,5 biologického roku na jeden kalendářní rok, naopak moderní životní styl může vést ke stárnutí za jeden rok až o 2,5 biologického roku člověka.

 • To, že jsou kardiovaskulární choroby jako je například infarkt myokardu nebo mozková mrtvice a diabetes 2. typu způsobené naším životním stylem, je všeobecně známý fakt.

 • Věděli jste ale, že stejně je to i s rakovinou, na kterou onemocní během života téměř každý druhý ? Přitom se odhaduje, že až 90 % všech takových onemocnění má kořeny v životním stylu a v prostředí!

 • Zásadní rizikový faktor je ale proces biologického stárnutí, které můžeme změnou životního stylu zpomalit.

 • Stárnutí má dopady nejen na naši vitalitu a možnost si dlouhá léta užívat radosti života, souvisí i s naší produktivitou a schopností pracovat.

 • Demografický vývoj populace nás nutí být aktivními a produktivními do stále pozdnějšího věku, neboť důchodové systémy většiny zemí stojí před kolapsem.

DIABETES

600%

nárůst onemocnění diabetem 2. typu v ČR za posledních 50 let

OBEZITA

70%

populace má nadváhu nebo je obézní

RAKOVINA

90%

onkologických onemocnění  souvisí s životním stylem

Co s námi získáte?

Co s námi získáte?

1.
Hubnutí, zlepšení tělesné kompozice a přirozená detoxifikace
 • Většina diet ignoruje individuální mikrobiom i signální a hormonální efekty specifických druhů potravin.

 • Dieta, při které máte hlad, je psychicky nesmírně náročná, dlouhodobě neudržitelná a často způsobuje "jojo-efekt".

 • Jakákoliv dieta, která nevede k trvalé změně životního stylu, je kontraproduktivní.

 • Během kurzu si proto sestavíte váš individuální jídelníček, který bude odpovídat vašemu fenotypu a podporovat vaše potřeby a vaše specifické cíle.

2.
Zlepšení fyzické kondice
 • Vedle stravování hraje pohyb pro naše zdraví zásadní roli. Jedná se o nejúčinější prostředek, který léčí a zabraňuje vzniku chorob.

 • V průběhu stárnutí klesá množství a kvalita mitochondrií a jejich schopnost vytvářet energii. Proto nám věkem klesá výkonnost, kterou můžeme měřit všem sportovcům známým VO2max.

 • Správně nastavené pohybové aktivity tento proces nejenom zpomalují, ale je možno jej zcela zvrátit. Ne všechny druhy pohybových aktivit mají ale stejné účinky a hodí se pro kohokoliv.

 • Během kurzu vám pomůžeme nastavit váš individuální pohybový plán, který bude odpovídat vašemu věku, vašim cílům a možnostem.

3.
Snížení hladiny stresu a zvýšení odolnosti
 • Dlouhodobý stres způsobuje celou škálu zdravotních problémů. Je proto dobré osvojit si základní nástroje zvládání stresu.

 • Vedle mindfulness a meditačních technik se seznámíte s dechovými cviky a novým způsobem efektivního dýchání, které jednak podporují metabolické zdraví, ale také působí pozitivně na váš centrální nervový systém.

 • Cirkadiánní rytmus a spánek mají zásadní vliv na naše celkové zdraví. Pomůžeme vám nastavit si vaši individuální spánkovou a stravovací rutinu tak, aby podporovala regeneraci vašeho organismu.

Užívání přírody

"Náš program není pouze o vaši krátkodobé transformaci, ale o skutečné změně vašeho života k lepšímu"

Jak to funguje?

STRUKTURA PROGRAMU

 • 14 workshopů

 • Délka workshopů: ca. 3 hodiny

 • Frekvence workshopů: každých 14 dní 

 • Doba trvání programu: 26 týdnů

ZÁKLADNÍ PRINCIPY WORKSHOPŮ

 1. Nedirektivní koučinkový přístup: účastník si individuálně zvolí jakou změnu v jakém rozsahu chce a/nebo je schopen realizovat  (strava, pohyb, stres management & relax, imunita) 

 2. Podpora skupiny: nehodnotíme se, nesrovnáváme se, povzbuzujeme se, slavíme úspěchy

 3. Transfer vědomostí: Metabolismus, aktuální vědecké poznatky, principy zdravé výživy, základy pohybových aktivit, techniky stres managementu

 4. Technologie: V případě zájmu (za příplatek): kontinuální měření krevní glukózy, HRV, VO2max

KOMPLEMENTÁRNÍ E-LEARNING OBSAHUJE

 • Modul 1: Fyziologie & Metabolismus

Abychom získali motivaci ke změně, musíme pochopit, co s námi dělá naše evoluční biologie. V tomto modulu se dozvíte vše co potřebujete vědět o metabolismu a o tom, co s naším organismem dělá naše moderní strava, nedostatek pohybu a stres.

 • Modul 2: Mindset změny

Správně se stravovat, více se hýbat a méně se stresovat. Je to jednoduché. To přece dokáže každý. Nebo? Bohužel změna chování a změna zažitých návyků je nesmírně těžká a málokdo je schopen jí sám zvládnout. Proč je tomu tak? Příčina leží ve strukturách našeho mozku, který se snaží bránit jakýmkoliv změnám a sabotuje naše snahy o změnu dlouhodobých návyků.

 • Modul 3: Master plán změny

Tento Master plán na 26 týdnů obsahuje:

- Stravovací plán,

- Pohybový plán

- Plán pro imunitu a relaxaci.

Každý plán obsahuje implementačními úrovně, abyste se mohli pomalu na změny přizpůsobit. Tento plán vás povede všemi oblastmi, krok po kroku, den po dni, týden po týdnu.

Jak to funguje?
Tata fotka_edited.jpg

Kdo program připravil?

Dr. Ivan Černohorský 

Ivan se dlouhodobě zabývá koučinkem manažerů a sportovců. Narodil se roku 1962 v Praze. V roce 1979 odešel do Německa, kde se věnoval vrcholovému sportu (šerm) a vystudoval národní hospodářství. Od roku 1990 do roku 1993 pracoval jako vědecký asistent na katedře mezinárodních vztahů a monetární ekonomie na univerzitě ve Würzburgu, kde 1993 získal postgraduální doktorát z ekonomie. V letech 1993–1997 pracoval v bankovnictví v Mnichově a v Praze. Od roku 1997 do roku 2005 řídil v ČR dceřiné společnosti německé Hypo-Bank, Baader Bank a nakonec působil jako generální ředitel Interbanky patřící do skupiny Bayerische Landesbank. Od roku 2005 působí v oblasti lidských zdrojů. Pod značkou Mindset se věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, „Mindset Health Coaching“, vytvořil a provozuje e-learningovou platformu „Learn-Online“.

“Program vznikl z mé posedlosti  přírodními vědami, zejména nedávným výzkumem z oblasti evoluční biologie, biochemie a metabolismu. Začal jsem před několika lety poznatky postupně aplikovat sám na sebe s výsledkem, že jsem ještě nikdy nebyl tak fit a necítil se tak dobře jako nyní, v mých 58 letech. Před nějakou dobou ve mně uzrálo přesvědčení, že bych mohl  vědomosti týkající změn životního stylu spojit s metodami koučinku, zejména s know-how koučinku změny a poskytnout je ve formě transformačního programu veřejnosti.”

 • LinkedIn
O nás

Nahlédněte do intra Health & Longevity

Často kladené otázky

 • Co je Mindset Health Coaching?
  Mindset Longevity & Health Coaching je typ koučování, jehož cílem je zlepšit vaše zdraví a zvýšit vaše šance na dlouhý a naplněný život. Pomůže vám osvojit si zdravější návyky, zvládat chronické stavy a vést zdravější životní styl. Mindset Longevity & Health Coaching se zaměřuje mimo jiné na oblasti, jako je psychologie a mindset změny, individuální stravovací návyky, fyzická aktivita, psychická a emoční pohoda a zvládání stresu. Mindset Longevity & Health Coaching používá specifické techniky změny chování, které vám pomohou změnit pozitivně vaše návyky. Mindset Health Coaching vám pomůže překlenout propast mezi lékařskou radou a implementací doporučených změn. Používá nástroje a hodnocení specifické pro zdraví a wellness, jejichž pomocí můžete zjistit váš aktuální zdravotní stav a měřit váš pokrok. Mohou to být záznamy o výživě, monitory fyzické aktivity, hodnocení stresu a další. Mindset Longevity & Health Coaching zohledňuje vaše individuální cíle a potřeby, zahrnuje proces vytváření akčních plánů, poskytuje podporu a pomáhá vám převzít zodpovědnost za vaše zdraví.
 • Co musím umět a vědět, abych mohl/a do programu vstoupit?
  Nemusíte mít žádné odborné znalosti. Zásadní je, být otevřený celostnímu přístupu k lidskému organismu a zdraví. Dále mít chuť učit se a být otevřený změně a novým informacím.
 • Kolik lidí se mnou bude na workshopech?
  Snažíme se velikosti skupin organizovat tak, aby ve skupině bylo 6 - 12 osob. To je velikost, která se nám z hlediska skupinové dynamiky nejlépe osvědčila.

Odemkněte svůj potenciál, prodlužte délku života ve zdraví a prosperujte ve svém těle i mysli.

Kontakt
bottom of page