top of page

Online kurz

Metabolická flexibilita

Naučte vaše buňky opět pálit tuky

Zní vám to povědomě …?
 • Mám pořád hlad a nezvladatelné nutkání jíst.

 • Žádná dieta mi dlouhodobě nefungovala.

 • Stačí se na jídlo jen podívat a už přibírám.

 • Často mě přepadá únava a mám špatnou náladu.

Pokud jste se v některém z těchto bodů našli, je velká pravděpodobnost, že trpíte metabolickou inflexibilitou. 

Buňky vašeho těla ztratily schopnost plynule přepínat mezi využíváním glukózy a tuků jako zdroj energie. 

V případě, že se váš organismus stal metabolicky inflexibilní, je odkázán na neustálý přísun energie ve formě jednoduchých sacharidů (cukrů) a to vás nutí neustále jíst. 

V takovém stavu je pro vás téměř nemožné zhubnout.

Online kurz Metabolická flexibilita obsahuje

      55 Videí

      52 Prezentací ke stažení

      Tištěný “Program pro radikální změnu – Transformace za 26 týdnů” (v hodnotě 990,- Kč)

      Tištěnou knihu “Hlava, největší (ne)přítel člověka” (v hodnotě 450,- Kč)

      Tištěný pracovní sešit “Mindset – Koučinková cvičení, která změní vaše mentální nastavení” (v hodnotě 990,- Kč)

Délka programu

 • 26 týdnů (ca. 6 měsíců)

Cena

 • 8 990 Kč. Cena online kurzu Sebekoučink k metabolické flexibilitě odpovídá průměrné ceně za členství ve fitness klubu na šest měsíců (délka programu) nebo ceně za jeden sladký nápoj v restauraci denně (který vám tento program ušetří).

Motivace a plán

 • Získáte vědecké poznatky nutné k získánímotivace ke změně a konkrétní implementační plán.

Jaký přínos má metabolická flexibilita?

22.png
23.png
24.png
Proč náš program
Energetická bilance
&
Regulace krevního cukru

Citlivost na inzulin
&
Řízení tělesné hmotnosti

Stravovací návyky
&
Stárnutí a dlouhověkost

 • Možnost přepínat mezi metabolismem tuků a metabolismem glukózy pomáhá tělu udržovat energetickou rovnováhu. Umožňuje efektivní využití uloženého tuku pro energii, když jsou hladiny glukózy nízké (např. během přerušovaného půstu nebo cvičení) a využití glukózy, když je k dispozici.

 • Metabolická flexibilita umožňuje tělu efektivně regulovat hladinu krevního cukru. Když je hladina cukru v krvi příliš vysoká nebo příliš nízká po delší dobu, může to vést k různým metabolickým poruchám, včetně cukrovky.

 • Zlepšená metabolická flexibilita zvyšuje vaši citlivost na inzulín, což je zásadní pro prevenci inzulínové rezistence a diabetu 2. typu. Když tělo dokáže efektivně využívat glukózu na energii, snižuje potřebu vysokých hladin inzulinu, které podporují tloustnutí.

 • Metabolická flexibilita je často spojena s lepším řízením vaší tělesné hmotnosti. Flexibilní metabolismus zabraňuje nadměrnému ukládání tuku a podporuje využití uloženého tuku jako zdroje energie, což je zásadní pro hubnutí.

 • Metabolická flexibilita vám umožní přizpůsobit se vašim individuálním stravovacím návykům, aniž by došlo k významným metabolickým poruchám. Tato adaptabilita dlouhodobě přispívá k lepším zdravotním výsledkům.

 • Udržení metabolické flexibility v průběhu stárnutí je spojeno s lepším celkovým zdravím a dlouhověkostí. Dysregulovaný metabolismus je často spojen s chronickými onemocněními souvisejícími s věkem jako jsou diabetes, kardiovaskulární choroby a rakovina.

Metabolická inflexibilita má vliv na výskyt

DIABETU 2. TYPU

600%

nárůst onemocnění diabetem 2. typu v ČR za posledních 50 let

OBEZITY

70%

populace má nadváhu nebo je obézní

RAKOVINY

90%

onkologických onemocnění  souvisí s životním stylem

Co s námi získáte?

Co zvýšením metabolické flexibility získáte?

1.
Hubnutí, zlepšení tělesné kompozice a přirozená detoxifikace
 • Většina diet ignoruje signální efekty specifických druhů potravin na váš hormonální systém a na váš individuální mikrobiom.

 • Jakákoliv dieta, která nevede k trvalé změně životního stylu, je kontraproduktivní.

 • Program vám pomůže sestavit si svůj individuální jídelníček, který bude odpovídat vašemu fenotypu a podporovat vaše potřeby a vaše specifické cíle.

2.
Zlepšení fyzické kondice
 • Vedle stravování hraje pohyb pro naše zdraví zásadní roli. Jedná se o nejúčinější prostředek, který léčí a zabraňuje vzniku chorob.

 • V průběhu stárnutí klesá množství a kvalita mitochondrií a jejich schopnost vytvářet energii. Proto nám věkem klesá výkonnost, kterou můžeme měřit sportovcům známým VO2max. VO2max negativně koreluje s úmrtností.

 • Správně nastavené pohybové aktivity tento proces nejenom zpomalují, ale je možno jej částečně zvrátit. Ne všechny druhy pohybových aktivit mají ale stejné účinky a hodí se pro kohokoliv.

 • Program vám pomůže nastavit váš individuální pohybový plán, který bude odpovídat vašemu věku, vašim cílům a možnostem.

3.
Snížení hladiny stresu a zvýšení odolnosti
 • Dlouhodobý stres způsobuje celou škálu zdravotních problémů. Je proto dobré osvojit si základní nástroje zvládání stresu.

 • Vedle mindfulness a meditačních technik se seznámíte s dechovými cviky a novým způsobem efektivního dýchání, které jednak podporují metabolické zdraví, ale také působí pozitivně na váš centrální nervový systém.

 • Cirkadiánní rytmus a spánek mají zásadní vliv na naše celkové zdraví. Program vám pomůže si nastavit individuální relaxační a spánkovou rutinu tak, aby podporovala regeneraci vašeho organismu.

STRUKTURA ONLINE KURZU

 • Online kurz Metabolická flexibilita je zaměřený na úpravu metabolismu, zlepšení celkového zdraví, dlouhověkost a kvalitu života

 • Kurzu vám přinese strategie, nástroje a dovednosti, které vám pomohou předcházet nemocem a udržovat si zdraví, vitalitu a pohodu v průběhu vašeho života.

 • Online kurz Metabolická flexibilita se zaměřuje na různé aspekty zdraví jako jsou zlepšení vaší fyzické kondice, výživu, spánek, zvládání stresu a další. Pomůže vám identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení a poskytne vám podporu, vedení a motivaci při dosahování individuálních cílů.

 • Kurz zahrnuje hodnocení vašeho stávajícího životního stylu, stanovení priorit, vytvoření individuálního plánu, informace a vzdělání, týkající se zdraví, dlouhověkosti, rozvoje dovedností řízení stresu a zvládání emocí, podpory změn ve stravovacích návycích a úkoly pro udržení motivace a pokroku.

 • Díky online kurzu Metabolická flexibilita identifikujete překážky a bloky, které vám brání v dosažení vašich zdravotních cílů a osvojíte si metody, které vám pomohou je překonat.

MODULY OBSAHUJÍ

1. Modul: Fyziologie & Metabolismus​

 

​Abychom získali motivaci ke změně, musíme pochopit, jak funguje náš metabolismus, jakou roli v něm hraje inzulin, jaký signální účinek mají jednotlivé makronutrienty, co je to inzulinová rezistence a jak se jí zbavit. 

V tomto modulu se dozvíte vše co potřebujete vědět o metabolismu a o tom, co s naším organismem dělá naše moderní strava, nedostatek pohybu a stres.

 • 1. Mýty ohledně stravy, pohybu, kalorií a tloustnutí

 • 2. Sacharidovo-inzulinový model

 • 3. Inzulinová rezistence

 • 4. Fruktóza a nealkoholové ztučnění jater

 • 5. Glykace proteinů

 • 6. Mitochondrie a jejich vliv na zdraví, kondici a dlouhověkost

 • 7. Cukr a rakovina

 • 8. Dlouhověkost a stárnutí

 • 9. Anabolické a katabolické procesy

 • 10. Půsty a očistné – autodestruktivní procesy apoptóza a autofagie

 • 11. Nízkosacharidové a ketogenické diety

 • 12. Vliv mikrobiomu na zdraví

 • 13. Cirkadiánní rytmus a spánek

 • 14. Dech a jeho vliv na zdraví

 • 15. Pohyb a fyzická odolnost​

2. Modul: Psychologie & mentální nastavení vedoucí ke změně

 

​Správně se stravovat, více se hýbat a méně se stresovat. Je to jednoduché. To přece dokáže každý. Nebo? Bohužel změna chování a změna zažitých návyků je nesmírně těžká a málokdo je schopen jí sám zvládnout. Proč je tomu tak? Příčina leží ve strukturách našeho mozku, který se snaží bránit jakýmkoliv změnám a sabotuje naše snahy o změnu dlouhodobých návyků.

Tento modul vám pomůže nastartovat změnu životního stylu tak, aby se dala snadno implementovat a byla dlouhodobě udržitelná.

 • 1. Diagnostika. Jak jste na tom?

 • 2. Audit vašich návyků

 • 3. Vaše základní osobní hodnoty

 • 4. Projekce stávající situace do budoucnosti

 • 5. Vaše identita: Kdo jsem?

 • 6. Jak zvládat překážky

 • 7. Vaše cíle a priority

 • 8. Váš akční plán

 • 9. Vaše nové návyky

 • 10. Závěrečné hodnocení

 • 11. Nástroje pro iniciaci změny životního stylu

Modul 3: Master plán změny

 

Plány slouží jako cestovní mapy k dosažení vašich cílů. Poskytují strukturovaný přístup a časovou osu, což zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Plán vám pomůže převzít zodpovědnost za vaše činy a závazky. Když máte sepsaný plán, je pravděpodobnější, že se ho budete držet a plnit své povinnosti. Pomůže vám určit, čeho chcete dosáhnout, což vám umožní soustředit se na vaše priority. Nabízí zároveň kroky, které musíte podniknout, abyste dosáhli svých cílů, díky čemuž bude změna lépe zvládnutelná. Plán obsahuje měřitelné milníky a benchmarky. Sledování vašeho pokroku na základě těchto metrik vám poskytne pocit úspěchu a motivaci. ​Tento Master plán na 26 týdnů obsahuje: Stravovací plán, Pohybový plán a Plán pro imunitu a relaxaci. Každý plán obsahuje implementační úrovně, abyste se mohli pomalu na změny přizpůsobit. 

Tento plán vás povede všemi oblastmi, krok po kroku, den po dni, týden po týdnu.

 • 1. Jak postupně měnit životní styl – úvod

 • 2. Změna chování a jak jí dosáhnout

 • 3. Program pro radikální změnu

 • 4. Diagnostický plán na týden

 • 5. Nutriční plán

 • 6. Nutriční plán – postupná implementace

 • 7. Pohybový plán

 • 8. Pohybový plán – postupná implementace

 • 9. Plán pro imunitu & relaxaci

 • 10. Plán pro imunitu & relaxaci – postupná implementace

Mít dobrý plán vám poskytne rámec pro snížení stresu, dobré rozhodování a úspěšné dosažení vašich cílů.

Co obsahuje online kurz
Metabolická flexibilita

Jak to funguje?
O nás
Tata fotka_edited.jpg

Kdo program připravil?

Dr. Ivan Černohorský 

Chief Health Coach v Mindset Academy, entuziasta zdravého metabolismu, zdravého stárnutí a dlouhověkosti se dlouhá léta věnuje vzdělávacím projektům „Mindset Coaching“, a „Mindset Health Coaching“ a “Mindset & Longevity”.

“Program vznikl z mé posedlosti  přírodními vědami, zejména nedávným výzkumem v oblasti evoluční biologie, biochemie a metabolismu. Začal jsem před mnoha lety poznatky postupně aplikovat sám na sebe s výsledkem, že jsem ještě nikdy nebyl tak fit a necítil se tak dobře jako nyní, v mých 61 letech. Před nějakou dobou ve mně uzrálo přesvědčení, že bych mohl  vědomosti týkající změn životního stylu spojit s metodami koučinku, zejména s know-how koučinku změny a poskytnout je ve formě transformačního programu veřejnosti.”

 • LinkedIn

Prodlužte svoji délku života ve zdraví.

Kontakt
bottom of page